Polityka Prywatności

Wstęp

Firma SentiNode świadczy usługi w modelu Business To Business, a co za tym idzie nie przetwarza do celów handlowych danych osobowych osób fizycznych. Jednocześnie polityką firmy jest najwyższa staranność w zakresie ochrony danych swoich kontrahentów poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zaawansowane mechanizmy kontrolne.

Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów internetowych oraz firm, których dane kontaktowe bądź odnośniki prezentowane są w usługach.

 

Informacje pozyskiwane o użytkowniku

Podczas wizyty na naszych stronach, mogą Państwo napotkać formularze których wypełnienie jest dobrowolne, jednak czasami niezbędne do świadczenia naszych usług. Dane które przekazują nam Państwo w tych formularzach posłużą nam wyłącznie do identyfikacji Państwa jako reprezentantów podmiotów gospodarczych. Dane te mogą być wykorzystane do zaprezentowania oraz zaoferowania naszych usług, świadczenia usług bądź obsługi technicznej. Pozyskane w ten sposób dane będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż to konieczne dla realizacji usług, chyba że będzie to wynikało z obowiązujących przepisów. Powyższe dotyczy również danych przekazanych nam w sposób telefoniczny, czy też za pośrednictwem emaila.

 

Dane zbierane automatycznie

W sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące wizyt na naszych stronach takie jak adres IP, typ przeglądarki, rozszerzenia przeglądarek i inne wysyłane przez przeglądarkę. Dane te nie są korelowane z danymi zalogowanego użytkownika. Informacje te w formie anonimowej są przechowywane przez 1 rok. Używamy tych danych do analizy zachowań użytkowników i dostosowywania naszych usług do aktualnych trendów oraz personalizacji zawartości stron.

 

Prawo do wglądu / modyfikacji / usunięcia danych osobowych

Każda firma, jak i jej reprezentanci, których dane przetwarzamy, ma prawo do ich wglądu, uaktualnienia bądź usunięcia – jeśli usunięcie to nie stoi w sprzeczności z naszymi zobowiązaniami bądź prawem. Danych zebranych automatycznie nie można usunąć, ze względu na konieczność ochrony integralności zbioru. Jeśli jednak zostały one powiązane z użytkownikiem, takie powiązanie można usunąć.

 

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim

W zależności od usług dane Państwa firm, jak i ich reprezentantów mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom oraz spółkom w ramach grupy kapitałowej w celach związanych z Państwa obsługą oraz jeżeli takie jest Państwa oczekiwanie, w celu udzielania Państwu informacji o oferowanych produktach. Dane te nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

 

Obsługa Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do realizacji operacji. Dodatkowo w komunikacji mogą pojawić się Cookies firm trzecich.

 

Zabezpieczenie danych

Państwa dane są chronione wewnątrz firmy rzez środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.

 

Zamiana Polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki poprzez opublikowanie nowej polityki na stronach usług.

 

Kontakt

Korespondencję w sprawie polityki bezpieczeństwa prosimy kierować na adres email info@sentinode.com