Jak działa PerforMeter?

Rejestracja aktywności

Program mierzy czas pracy na używanych aplikacjach i aktywnych zakładkach w przeglądarce internetowej. Nie rejestruje programów uruchomionych w tle, ani stron www, które nie są w danym momencie przeglądane. Mierzy czas spędzony poza komputerem i onformuje, jak długo trwała przerwa, lunch lub spotkanie.

Kategoryzacja czynności

Aplikacja co 5 minut wysyła na serwer zarejestrowane dane. Na podstawie zdefiniowanych parametrów zalicza daną czynność jako efektywną lub nieproduktywną. Oblicza też jaki procent czasu spędzonego przed komputerem pracownik wykonywał swoją pracę.

Generowanie raportów

Każdy pracownik ma dostęp do pulpitu raportującego jego aktywność na komputerze, dzięki czemu może na bieżąco kontrolować własne wyniki. Taka informacja precyzyjnie wykazuje ile czasu przeznaczył na zadania służbowe, a ile zmarnował z powodu zidentyfikowanych „złodziei czasu”.

Zachowanie prywatności

System został zaprojektowany tak, aby w pełni szanować prywatność użytkownika. W przeciwieństwie do oprogramowania szpiegującego nie umożliwia podglądu pulpitu użytkownika, ani nie zapisuje klawiszy wciskanych na klawiaturze czy treści wiadomości elektronicznych. Rejestruje jedynie konkretne zdarzenia i czas ich trwania, co jest w pełni zgodne z prawem.

Testuj za darmo przez 14 dni