Korzyści dla pracodawcy

Przeciętnie pracodawca traci 5,5 tys. zł rocznie tylko dlatego, że jeden pracownik wykorzystuje Internet do celów prywatnych.

Raportowanie produktywności pracowników

Raport zbiorczy obrazuje średnią produktywność całego działu w czasie, średni czas spędzony przed komputerem oraz najczęściej używane aplikacje i strony WWW. Rzut oka wystarczy aby zdiagnozować jak wygląda praca całego zespołu.

Porównywanie indywidualnych wyników na tle zespołu

 

PerforMeter umożliwi porównywanie wyników pracownika na tle grupy, do której należy. Pracodawca otrzymuje zatem informację czy jego podwładny pracuje efektywniej od średniej grupowej, czy też zaniża statystyki zespołu.

Przegląd godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy dla każdego pracownika

System automatycznie rejestruje aktywność wykonywaną na komputerze w przeciągu dnia. Ponadto prezentuje ile czasu w badanym okresie użytkownik aktywnie przepracował na narzędziach, a ile czasu przeznaczył na czynności niezwiązane z wykonywaną pracą.

Odwzorowywanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Program umożliwia odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy. Pozwala nadawać użytkownikom uprawnienia wynikające ze struktury – dzięki temu przełożeni określonych komórek organizacyjnych mogą mieć uprawnienia kontrolno-administracyjne dla swoich działów.

Kategoryzacja czynności pracowników jako produktywne i nieproduktywne

Aplikacja pozwala uprawnionym użytkownikom na centralne kategoryzowanie aktywności, czyli używanych aplikacji, odwiedzanych stron WWW oraz czynności wykonywanych z dala od komputera.

Definiowanie czasu prywatnego pracowników

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby pracodawca z własnej inicjatywy czy też na wniosek pracowników udostępnił użytkownikom możliwość wyłączania rejestrowania aktywności na określony czas.

Określanie harmonogramu czasu pracy systemu

Funkcja ta pozwala na odwzorowanie faktycznego grafiku pracy w systemie. Przykładowo można skonfigurować aplikację tak, aby rejestrowane były jedynie godziny pracy np. od 8:00 do 16:00 w dni robocze.

Rozliczanie timesheet’ów

Timesheet to automatyczne przypisywanie działań do konkretnych projektów z podziałem na pracowników. Zastosowanie tej funkcji pozwala na bieżącą obserwację kosztów związanych z danym projektem lub klientem.

Testuj za darmo przez 14 dni